Smerige Lokale Zaken

Met ons pilotproject Smerige Lokale Zaken bouwen we een database met alle vervuilde locaties van Nederland met behulp van het publiek. We maken hiervoor gebruik van een online tool waaraan iedereen locaties kan toevoegen. Het resultaat is een kaart die laat zien welke plekken in Nederland zijn vervuild.

Spoedlocaties
Alle locaties die voor 1987 zijn vervuild, zijn in het Convenant Bodem geoormerkt als spoedlocaties. Al deze locaties moeten in 2020 door de lokale overheden worden gesaneerd. Het Bureau voor Lokale zaken wil graag weten wat de stand van zaken is van deze saneringen. Is de locatie al gesaneerd? Wordt er iets gedaan? Wij roepen iedereen op deze locaties te bezoeken en verslag te doen.

Andere vervuilde locaties
Naast de spoedlocaties willen we ook andere vervuilde locaties in beeld brengen. Bijvoorbeeld de voormalige locaties van wasserettes, garages en kleine fabrieken die vroeger gewoon in de bebouwde kom waren gevestigd. Of de olietanks die in de jaren ’60 en ’70 in Nederlandse tuinen werden ingegraven voor de centrale verwarming. Zijn die allemaal gesaneerd? Misschien zijn ze niet eens allemaal geregistreerd.
Ook locaties waar op dit moment vervuiling plaatsvindt, willen we op de kaart zetten. Denk aan illegale dumps, drugsafval, lekkages bij fabrieken, op de weg, het spoor of de waterwegen.

Help mee vervuilde locaties in kaart te brengen
Woon je in de buurt van een spoedlocatie? Weet je van het bestaan van een vervuilde locatie of een illegale dump? Maak foto’s of een video en plaats deze op de kaart. Dat kan ook anoniem. Je kunt de locatie zelf op de kaart zetten. Je hoeft daarvoor niet in te loggen. Klik op de gele + om een smerige zaak te melden. Let op, jouw toevoeging verschijnt pas na een beoordeling op de kaart.

Zoek met ons mee naar vervuiling en de vervuilers. Stuur een mail naar smerige@lokalezaken.org of zet de locaties op de kaart met Twitter (@SmerigeZaken #smerigezaken).