Opdrachten

Journalistiek onderzoek, literatuur of bronnenonderzoek, vooronderzoek voor een publicatie. Bureau-onderzoeker Pim Peterse brengt naar boven wat voor anderen verborgen blijft. Door middel van Open Source Intelligence (OSINT) en bronnenonderzoek maakt hij een historisch en of actueel overzicht van ieder denkbaar journalistiek onderwerp. Overzichten van artikelen en andere publicaties, datasets en datavisualisatie, profielen en analyses.

  • Literatuuronderzoek
  • Secundaire analyses op bestaande data
  • Inhoudsanalyse van massacommunicatieteksten en
  • Inhoudsanalyse van documenten van organisaties
  • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)