Smerige Lokale Zaken

Onderzoekslocaties Groningen

Groningen

Op de kaart 'Onderzoekslocaties met bodemrapport' is aangegeven op welke locaties bodemonderzoeken of saneringen in de gemeenten Groningen en Ten Boer zijn uitgevoerd. Als er bodemonderzoek of sanering is uitgevoerd is het gebied op de kaart aangegeven met een groen gearceerde kleur. Deze gebieden geven de globale begrenzing aan van de onderzoekslocatie waar het bodemonderzoek of de sanering is uitgevoerd. Daarnaast worden ook dempingen die uit historisch onderzoek naar voren gekomen zijn op de kaart getoond in een bruin gearceerde kleur. 

Bekijk de kaart hier.