Van Smerige Lokale Zaken

Vervuilde grond

afval

In Nederland komt bodemverontreiniging op grote schaal voor. Er zijn ongeveer 250.000 locaties waar de bodem mogelijk ernstig vervuild is. Veel vervuiling stamt nog uit het verleden. Het gaat om plekken waar vroeger benzinestations, garages, chemische wasserijen of gasfabrieken stonden, en om landbouwgrond waar vroeger gevaarlijke en inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Stortplaatsen zijn jarenlang vervuild met giftige stoffen. En ondergrondse olietanks in tuinen zijn vaak opgevuld met zand, maar kunnen vroeger olie gelekt hebben. 

Waar zijn deze plekken? Wie weet ervan? Hoe gevaarlijk is het om er boven of in de buurt te wonen. Zijn deze locaties gesaneerd?

We willen samen met het publiek deze vervuilde locaties in beeld brengen. Eerst zullen we gebruik maken van openbare bronnen om een inventarisatie te maken. Daarna zullen we het publiek vragen om met behulp van een online tool (Ushahidi) ons te helpen de ontbrekende locaties te traceren.

Wie weet nog waar die vervuilde bedrijven stonden, wie weet of heeft gehoord over illegale vuilstort, niet gesaneerde bedrijfsterreinen? Het mogen geruchten, verhalen of vermoedens zijn, als maar aangegeven wordt wat de bron van de informatie is. Wij zoeken het verder uit.